جلسه گردهمایی انجمن و سخنرانی آقای دکتر ساروخانی

چهارشنبه 4 شهریور 1388
جلسه گردهمایی انجمن و سخنرانی آقای دکتر ساروخانی


جلسه گردهمایی انجمن و سخنرانی آقای دکتر ساروخانی 4 شهریور 88

موضوع سخنرانی : اعتماد اجتماعی و روابط عمومی

جلسه از ساعت 17:30 الی 19:30

محل برگزاری : خیابان آزادی - نبش زنجان جنوبی - ساختمان مرکزی میراث فرهنگی - سالن آمفی تئاتر