یکصد و بیست و پنجمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 4 آذر 1388
یکصد و بیست و پنجمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران

در ابتدا از مقام علمی  شادروان تحریری تجلیل شده و باخانواده محترم مرحوم تحریری ابراز همدردی و تسلیت گفته شد.

محمد رضا تحریری فارغ التحصیل علوم ارتباطات اجتماعی، از کارشناسان و اساتید با تجربه روابط عمومی در کشور، از کارشناسان با تجربه شرکت پتروشیمی ایران، از مدیران با تجربه روابط عمومی بنیاد مستضعفان، از کارشناسان و مدیران با تجربه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، از کارشناسان با تجربه روابط عمومی شرکت توانیر، اولین بازرس انجمن در سال 1370 و عضو قدیمی انجمن روابط عمومی ایران بود.

 سپس آقای دکتر افخمی پیرامون" روابط عمومی و رسانه های اجتماعی" سخنرانی کرد وی  راجع به تاخیر در رسیدن تکنولوژی به ایران و موضوع مقاومت در برابر نوآوری اطلاعات و آمارمطالب جالبی را ارایه داد.

 همچنین دکتر افخمی افزود: هم اکنون با توجه به فناوری وب 2 حوزه ارتباطات کاملا در حال دگرگونی است.

 سپس آقای دکتر قرنفلی ریاست دانشگاه پیرامون "ضرورت تعمیم اهداف و نقش جامعه علمی در سطح جامعه" سخنرانی کرد. همچنین درباره  سند "چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران " مطالب مشروحی را ارایه دادند.

وی افزود :برای اجرای برنامه های ملی عزم ملی نیاز است و بنابراین روابط عمومی ها و بخش های ارتباطی و ترویج آن نقش محوری و کلیدی دارند.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از آقای قرنفلی به رسم یادبود هدایایی از طرف انجمن توسط آقای دکتر عباس زاده و آقای مطهری نژاد نائب رئیس انجمن اهدا شد.