دومین نشست

چهارشنبه 1 خرداد 1387
دومین نشست

 
دومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران ساعت 17الی 19 روز چهارشنبه  اول خردادماه با حضورهیات مدیره انجمن، اعضاء و  مدعوین در تالار حرکت برگزار شد .                                              
درابتداءاین نشست آقای مطهری نژاد ،نایب رئیس انجمن و مدیر مسئول ماهنامه انجمن ،ضمن تبریک بیست و هفتم اردیبهشت ،روز روابط عمومی و ارتباطات  به تمامی دست اندرکاران روابط عمومی ، در خصوص  تاریخچه  انتخاب این روز در سطح بین المللی  بعنوان روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی  و نحوه انعکاس آن در کشورمطالبی بیان داشت.وی درادامه با بیان تقدیر و تشکر هیئت مدیره انجمن ازتلاشهای متولیان بخش های  دولتی و خصوصی  برای گرامیداشت روز 27 اردیبهشت ،نکاتی درخصوص زوایای پیدا وینهان این روز  مطرح نمود.                                                                                                  
 
 
                             
 در ادامه دکتر میناوند ،استادعلوم سیاسی و ارتباطات دانشکده صداو سیما، پیرامون دیپلماسی عمومی و نقش روابط عمومی در این عرصه به ایراد سخن پرداخت.وی در ابتداء با تبریک روز 27 اردیبهشت به اهالی روابط عمومی ،بیان داشت :امروزه تلاش در جهت نزدیکی هرچه بیشتر تئوری و عمل ،برای موفقیت و دستیابی به اهداف و برنامه ها در عرصه داخلی و خارجی   بیش از گذشته احساس می گردد و تحولاتی که در صحنه       بین الملل بعداز حادثه یازده سپتامبر،و درکنار آن توسعه چشمگیر فن آوری اطلاعات که منجر به شکست مرزها سیاسی شده است ، موجب گردید تا  دولتهای قدرت مند در عرصه روابط بین الملل به منظور تلطیف احساسات و همراه نمودن افکار عمومی با اهداف و برنامه های خود، به ابزارهای ارتباطی  نرم به ویِژه ابزارهای رسانه ای در بخش فرهنگی توجه نمایند.                                                                                                         
وی درادامه افزود : روابط عمومی ها نقش پل ارتباطی بین سازمان با پیرامون را دارند. دولتهای قدرتمند به همین دلیل برای تاثیر گذار بیشتر دیپلماسی  عمومی خود  در دو وجه به  رفتارهای روابط عمومی  توجه دارند. در وجه اول ارتباط بین ملتها با دولتها و دروجه دیگر نگرش مردم نسبت به اهداف ،برنامه هاو رفتار  دولتهای قدرتمند بین المللی در سطوح مختلف  است  . بعبارت دیگر دولتهای قدرت مند برای ایجاد حاشیه امنیت برای دستیابی به اهداف خود  به این نتیجه رسیده اندکه باید فضای فرهنگی مناسب برای رفتارهای خود را  خلق نمایند.زیر دولتها باید از از افکار عمومی و دیدگاهای ملت خود پیروی نمایند. و دولتهای قدرتمند باید خواسته خود را بنحوی در این افکار عمومی بیان نمایند.چگونه می توانند به این مهم دستیابند؟                                                               
  اولین  گام در این مسیر درک و شناخت محیط داخلی است که افراددرآن زندگی می کنند.بعبارت دیگر شناخت عوامل موثر درشک ذهنیت   مردم هدف است. برای این مهم باید به روابط عمومی ها توجه شود.روابط عمومی ها امروزه در هردو بعد نرم و سخت افزاری می توانند نقش موثری در افکار عمومی داشته باشند و دولتها را وادار به انجام رفتار هماهنگ و منطبق به این خواسته ها نمایند.ازاین رو دولتها برای حضور موثر در داخل و خارج باید روابط عمومی های خود را مجهز نموده و از کارکردهای مدیریتی روابط عمومی ها بهره مند گردند..                                                                                                                                       
از این رو  دولتهای قدرتمند  با توجه به اهمیت کارکردهای روابط عمومی ها، توجه خاصی به آنها درجهت دستیابی آسانتر به اهداف دارند .اگرچه روابط عمومی ها صاحب اندیشه ، گفتمان و برگرفته از ذهنیت خلاق  به این چالشها  آگاهی کامل دارد.                               
درادامه وی با اشاره به جایگاه فرهنگی کشوردر عرصه بین المللی و چالشهای پیش رو افزود: تلاش جهت شناخت محتوا و نزدیکی به نوع نگرش مخاطبان هدف برای ساخت و تولید پیام  ،شناسایی گروه های مرجع برای تاثیر گذاری بیشتر پیام ،بهره مندی از فناوری های مناسب برای دسترسی بهتر مخاطبان به پیام  از نکات کلیدی برای موفقیت روابط عمومی ها دراجرای سیاسیتها و برنامه های سازمانی است.از سوی دیگر با ید توجه داشت که در عرصه بین المللی   تفاوت در برداشتها از مفاهیم در اثر تنوع ارزشها،نبود ساختارهای مناسب اجرایی وغیره  دیپلماسی عمومی  قدرتهای بزرگ جهانی را همواره به چالش می کشد. .                                         
 
درپایان اینشست ،آقای کاظمی دینان ،رئیس انجمن ،ضمن تشکر از دکتر میناوند برای سخنرانی بسیار سود مند و مفید دراین نشست ، با اهداء هدایایی از تلاشهای  آقای مطهری نژاد ،وخانمها سمیه طاهری و فیروزه عسگری ،اعضاء هیئت تحریریه ماهنامه انجمن  تقدیر کرد.