سومین نشست

چهارشنبه 5 تیر 1387
سومین نشست

یکصدو دوازدهمین نشست علمی -تخصصی انجمن روابط عمومی ایران  پنج تیرماه از ساعت17الی19 با حضور هیات مدیره انجمن ،اعضاء وجمع کثیری از علاقمندان به فعالیت روابط عمومی در تالار حرکت برگزارگردید.

در ابتداء این نشست ،آقای خسرو رفیعی ،دبیر انجمن ،ضمن تبریک میلاد باسعادت  حضرت زهرا(س)و هفته بزرگداشت مقام زن به بانوان کشور و اعضای انجمن ،گزارشی از عملکرد هیات مدیره انجمن در ماه گذشته  ارایه کرد.

 وی ضمن اعلام تهیه دفتر جدید برای انجمن و امکان دیدار اعضای انجمن با هیات مدیره دراین دفتر افزود :  هرپانزده روزیکبار(روزهای یکشنبه) دراین دفتر جلسه هیئت مدیره انجمن  برگزارمی شود.

وی بابیان اینکه مجله شماره 59 انجمن چاپ ودراختیار علاقمندان قرارداده شده است، اظهارداشت: نمایندگان انجمن در استان اصفهان همایش روابط عمومی رادر سطح استان برگزارمی کنند و درآینده نزدیک نمایندگان انجمن دراستانهای دیگرنیز چنین همایشی را برگزارخواهند کرد.

دبیر انجمن در ادامه گفت :با  انتخاب و تعیین کمیته های انجمن، هماهنگی های اولیه برای انجام تورهای علمی و... انجام گرفته که پس ازنهایی شدن امور به اعضا اطلاع داد خواهدشد.

سخنران بعدی این نشست دکتر دهقان بود.این استاد بازاریابی وتبلیغات  دانشکده صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ،ضمن تبریک هفته زن ،گفت :این دانشکده همایشی تحت عنوان بازاریابی ،تبلیغات وروابط عمومی را در آبانماه امسال برگزارخواهد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تبلیغات از تمایل مجریان این همایش  در همکاری و بهره مندی از تجارب انجمن روابط عمومی ایران درراستای تقویت وافزایش نتایج علمی و عملی  این همایش  افزود:این همایش به مدت پنج روز از چهارم تا نهم آبانماه در دانشکده صداو سیما برگزارمی گردد.که در روزدوم این همایش به موضوعات روابط عمومی اختصاص یافته ،که در کنار آن  کارگاههای آموزشی نیزبرگزارخواهد شد. 

وی با بیان اهمیت بازاریابی و تبلیغات در توسعه کشور ،درخصوص جایگاه روابط عمومی در این حوزه گفت:با توجه به پیشنه فعالیت روابط عمومی درکشورو آثار مثبت آن بر کارآمدی تبلیغات و بازاریابی ،دراین همایش بین المللی با  بهره مندی از خردجمعی، و تبیین  مناطق فعالیت هرکدام از این سه حلقه  توسعه اقتصادی،صنعتی و فرهنگی ،امیدواریم به ارتقای علمی و فنی آنها کمک نماییم.

دکترمسعودی

سخنران اصلی این نشست دکتر امید مسعودی بود.وی درحال حاضر ریاست دانشکده ارتباطات سوره ،استاد دانشگاه تهران و علامه است.مدتی مدیرکل روابط عمومی وزارت کار و درکنار آن سردبیری چندین نشریه رادر سابقه کاری خود دارد.از تالیفات ایشان می توان به کتابهای مبانی نگارش رسانه و خلاصه نویسی برای رسانه اشاره کرد.

موضوع سخنرانی دکتر مسعودی جهانی شدن و روابط عمومی بود. یا به زبان خودشان حضور روابط عمومی معناگرا .روابط عمومی معناگراچیست ؟ چگونه بوجود می آید؟ شرایط وابزارتحقق آن کدام است؟ کارکردهای آن چیست ؟و... سوالاتی بودندکه دکتر مسعودی در این نشست نظرات خود را درخصوص آنها بیان داشت .

وی با مهم دانستن عرصه های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در فرایند جهانی شدن و تاثیر گذاری       تحو لات شگرف فن آوری های نوین در این عرصه ها ،معتقداست این تحولات موجب گردیده تا شکل جدیدی از روابط عمومی تحت عنوان روابط عمومی معنا گراایجاد گردد.

این استاددانشگاه با بیان دو تئوری غالب در این حوزه  تحت عنوان دهکده جهانی و کومه های انسانی به نقد اینترنت به عنوان فنآوری جدید ارتباطات وتاثیر آن بر رویدادهای جامعه بشری و چگونگی  همه گیر شدن ودرگیرکردن   جامعه انسانی بااین رویدادها پرداخت وگفت: شاید مهمترین نتیجه این  پیشرفت کوچک شدن جهان در ابعاد جغرافیایی درکنار بزرگ شدن و یا پراکندگی انسان باشد.

دکتر مسعودی سیر تحولات فنآوری اینترنت را در سی سال اخیر در سه وجه می داند که  وجه اول  فقط برداشت اطلاعات ازشبکه است،وجه دوم همزبانی برداشت اطلاعات وارایه اطلاعات و وجه سوم برداشت و انتقال اطلاعات برمبنای خواسته هاست .و این یعنی روابط عمومی معناگرا.روابط عمومی که تنها به برداشت و انتقال اطلاعات محدود نمی گردد  .شاید بتوان گفت روابط عمومی الکترونیکی شامل وجه اول و دوم است و روابط عمومی معناگرا هر سه وجه را درخود جا داده است.اگر ویژگیهای روابط عمومی الکترونیک را تولیدخبر،خبرنویسی،پراکنده بدانیم  در روابط عمومی  معنا گرا تولید معنا،تفسیر،تجمیع و نظارت حقیقی از ویژگیهای اساسی آن است.

روابط عمومی معناگرا جوابی است به خواسته و نیازهای مخاطب چون بطور کامل مخاطب را می شناسد.بعبارت دیگر درروابط عمومی معنا گرا، روابط عمومی ها به جای اینکه صرفا  دستور مدیر را انجام دهند،از تفویض اختیار حقیقی بهره می گیرند.