هشتمین نشست (گردهمایی شماره 117)

چهارشنبه 4 دی 1387
هشتمین نشست (گردهمایی شماره 117)

یکصد وهفدهمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران در عصر چهارشنبه 4/10/87 با حضور جمعی از پیش کسوتان ، اساتید ، فرهیختگان ، اعضا انجمن ، مدعوین و گروه کثیری از دانشجویان روابط عمومی و ارتباطات در تالار حرکت برگزار شد.

در ابتدا گزارش نائب رییس انجمن آقای مطهری نژاد، آخرین رویدادها و اخبار روابط عمومی را ارائه نموده و خبر گرد آوری ویژه نامه ایی در ارتباط با آقای دکتر ساروخانی توسط نشریه انجمن را نوید دادند.

 • - سخنران یکصدو هفدهمین جلسه انجمن آقای دکتر قراملکی بودند.
 • آقای دکتر قراملکی:
    . استاد برجسته دانشگاه های کشور 
    . پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران
    . عضو هیئت تحریریه تعدادی از نشریات کشور
    . نویسنده مقاله های پژوهشی فراوان در کشور

موضوع سخنرانی ایشان " اخلاق در روابط عمومی "

و یا اصولا اخلاق حرفه ایی در سازمان و عوامل موفقیت و شکست یک سازمان و متعاقبا" روابط عمومی را بطور مفصل و مختصر برشمرد.

آقای دکتر قراملکی معتقدند که اخلاق حرفه ایی را NGO ها می توانند ترویج دهند و این یک برنامه دولتی نخواهد بود.

سند اخلاقی را هر موسسه بایستی مدون نموده و به آن پایبند باشد.

در نهایت آقای دکتر قراملکی آمادگی خود را برای همکاری با انجمن در جهت تدوین این سند اعلام نمودند.

 

در پایان مراسم یکصدو هفدهمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران به ابتکار آقای کاظمی دینان ریاست محترم انجمن برای مشارکت بیشتر اعضا و مدعوین در جلسه و بالا بردن آگاهی عمومی که باعث بالا بردن اطلاعات و یا بالا رفتن دانایی و دانایی بیشتر توانایی بیشتر و توانایی بیشتر شادابی بیشتر را در پی داشته و هدف می باشد.

با طرح سئولاتی در زمینه اطلاعات روابط عمومی به پاسخ دهندگان جایزه سکه طلا هدیه داده شد.

 سوال های مسابقه مطرح شده:

 • - پایه گذار انجمن روابط عمومی ایران کیست؟
 • - چند دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن تا کنون انجام شده است؟
 • - موضوع سخنرانی پیرامون " اصول و فنون مذاکره " در روابط عمومی توسط چه شخصی ارائه شده است؟
 • - ورود اینترنت در ایران اولین بار توسط چه شخصی و در چه تاریخی صورت گرفته است؟

 اسامی برندگان:

 • - خانم مهرانگیز پزشکی
 • - خانم منیره ایروانی
 • - آقای کمالی
 • - آقای اسکندری