نهمین نشست (گردهمایی شماره 118)

چهارشنبه 2 بهمن 1387
نهمین نشست (گردهمایی شماره 118)

" یکصدو هجدهمین گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران "

سخنران : جناب آقای دکتر گودرزی استاد محترم دانشگاه

موضوع : پیرامون " نقش هوش هیجانی در توسعه ارتباطات "

زمان : چهارشنبه 2/11/87 از ساعت 30/16 لغایت 30/18

مکان : ابتداء بزرگراه کردستان سالن همایش های تالار حرکت