نشست اول

سه شنبه 5 اردیبهشت 1385
نشست اول


موضوع : اهداف توسعه هزاره ملل متحد ، لزوم مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش روابط عمومی ها

سخنران : آقای امیر حسین برمکی

زمان : چهارشنبه 5 اردیبهشت 86

مکان : خیابان نجات الهی - فرهنگسرای ورشو