نشست دوم مراسم ویژه 100

پنجشنبه 3 خرداد 1386
 نشست دوم مراسم ویژه 100فلسفه روابط عمومی، خدمت به انسانیت و خبررسانی به آحاد مردم جامعه است

آقای دکترحسین افخمی با بیاناین مطلب افزود روابط عمومی حرفه ایی که به راحتی می تواند دست در جیب افراد جامعه کرده و به نوعی کلاهبرداری کند.
 

وی با بیان اینکه ایران در انجمن روابط عمومی خاورمیانه عضویت ندارد. ایران از جمله کشورهایی است که ادعائی بین المللی دارد اما در هیچ انجمن روابط عمومی جهان عضو نیست.
 

دکتر افخمی تصریح کرد ما نمی توانیم جدا از تفکر جهانی فکر کنیک. ایران با توجه به فرهنگ و سنتی که در خود دارد در حوزه روابط عمومی حرف برای گفتن زیاد دارد و این فعالیت باید از انجمن روابط عمومی ایران شروع شود.
 

استاد علامه طباطبایی گفت روابط عمومی در ایران 3500 ساله است و لوح های گلی دوره سومری این را تایید می کند

شایان ذکراست در پایان جلسه از خانواده مرحوم محمد ملازم و مرحوم جبل عاملی و مرحوم پارسا که از بیانگذاران و پیشکسوتان انجمن روابط عمومی ایران بوده اند تجلیل به عمل آمد.

 


 

همچنین از آقایان دکتر معتمد نژاد ، دکتر افخمی ، دکتر عباس زاده ، دکتر یونس شکرخواه، دکتر علی محمدی و دکتر امینی اساتید روابط عمومی تقدیر شد.ضمناً از اعضای فعال انجمن تقدیر و لوح یادبود اهدا گردید.
 

  خانم ناهید السادات حسینی آقای سعید سامی آقای عبدا... اسکویی
خانم مستجاب الدعوه آقای داود صیقلی آقای علی محرمی نیا 
خانم سمیه قاسمی آقای محمود کریمی آقای عباس باقری
  خانم ساری شهنواز آقای علی اکبر میرزا آقایی آقای محمد علی چاکر الحسینی
خانم مینو حیدری آقای محمد احمدی آقای رضا رستم وندی
خانم زهرا سلیمانی