نشست چهارم

چهارشنبه 3 مرداد 1386
نشست چهارم

انجمن روابط عمومی ایران روز چهارشنبه مورخ3/5/86 یکصد و دومین جلسه خود را با حضور دو استاد گرانقدر بنام پروفسور یحیی کمالی پور ودکتر محمد سلطانی فر برگزار کرد. اولین سخنرانی را دکتر سلطانی فر با موضوع روابط عمومی و تجهیزات نوین آغاز کرد. وی در سخنرانی خود به نقل از خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: واحد اطلاعات اکو نومیست در گزارش خود در بین 69 کشوری که به لحاظ توان دیجیتالی مورد سنجش قرار گرفته ان ایران با 4 پله سقوط در مکان 69 دنیا قرار دارد. وی افزود واحد اطلاعات اکونومیست با شاخص 10 در گزارش سال جاری، کشور دانمارک با 88/8 درصد در مکان اول، آمریکا و سوئد با85/8 درصد به طور مشترک در مکان دوم همچنین کشورهایی چون ویتنام در مکان 65 ، الجزیره 66 ، اندونزی67 ،وآذربایجان در مکان 68 قرارگرفته اند. وی پارامترها وعوامل سنجش را ایجاد امکانات زیر ساخت های ITدرکشور، فراهم آوردن محیط تجاری آزادبرای فعالیت های دیجیتالی وتلاش برای پژوهش وتوسعه اعلام کرد. و خاطر نشان کرد: تکنولوژی ابزاری برای رشد وتوسعه در کشورها ست. در این راستا رسانه ها وروابط عمومی ها می توانند با توجه به رابطه تنگاتنگی که با هم دارند دراین مسیر حرکت کنند. وی در بهره گیری از فناوری نوین اشاره کرد: فناوری نوین هدف نیست ولی وسیله مهمی است که با توجه به نیازهای مخاطبان آن را تحت الشعاع قرار می دهدولی اگر نباشد برقراری ارتباط امکان پذیر نمی باشد. ایشان رویکرد روابط عمومی را به تکنولوژی را فنی نمی داند بلکه به تعبیری می تواند بینش دیجیتالی ایجاد کند.وی در میان سخنرانی شان ازموبایل که یک وسیله تشریفاتی نام برده می شود انتقاد می کند وآن را به چالش می کشد و می گوید: امروزه موبایل ابزاری برای توسعه است و در نسل سوم موبایل که می تواند جایگزین کامپیوتر باشد به کمک ما می آید و به طوری که سازمان ملل موبایل را شاخص توسعه می داند. در این میان کشور امارات بالاترین شاخص توسعه رادارد وبه میزان 4 میلیون اماراتی 4/4 میلیون خط موبایل فعال است و یادآور می شود کشور عراق در پایین ترین رده کشورها درشاخص توسعه است. و ایران حدود 3 درصدمیزان می باشد. وی با اشاره به این موضوع موبایل را یک وسیله ای می داند که هویت ایجاد می کند و از طریق این شاخصه بعلاوه کدهای بانکی که در ادامه خطوط موبایل قرار می گیرد به کمک آن می توان انتقال پول را از مکانی به مکان دیگر انتقال داد، بلیط رزو کرد،مسافرت کرد و ... همچنین کارهای خود رادر سطح دولتی انجام داد. وی در سخنرانی شان تکنولوژی را به صورت بهینه در خدمت روابط عمومی معرفی کردوبه عوامل زیر اشاره کرد:

1-ساده سازی نحوه ارائه خدمات به سازمان و نهادها و شهروندان

2-بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان ، نهادها و موسسات از طریق حذف لایه های ساختاری که لازمه آن تغییر نگرش وتفکر است.

3-تسهیل دسترسی مخاطبان وشهروندان به اطلاعات

4-بهبود پاسخگویی در اطلاع رسانی در خصوص نیازهای شهروندان و سازمان های مختلف

وی در خاتمه جمله مارشال مک لوهان راکه وسیله پیام است را یادآور می شود و اظهار می کند که وقتی وسیله می آید فرهنگش را با خود می آورد. ما باید در استفاده از فرهنگی که به تکنولوژی غالب است سر تعظیم فرود آوریم وآن را در زندگی خودمان پیاده کنیم که بقیه موارد آن آرام آرام به صورت باورها ونیازها ایجاد می شود و ما مجبور به استفاده از آن خواهیم بود نه مقید به استفاده از آن.
 


سخنرانی دوم مربوط به پروفسور کمالی پور است که با شعری آغاز می شود:
الهی سینه ای ده آتش افروز در آن سینه دلی، و آندل همه سوز
هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیر از آب وگل نیست

ایشان در سخنان خود اشاره می کنند که رسانه ها چه سنتی و چه دیجیتال اساس و لازمه توسعه های فرهنگی ، سیاسی واقتصادی هستند به عبارتی بدون آزادی بیان نمی توان از یک اقتصاد پویا فرهنگ پویا و سیاست پویا بهره مند شد. و اشاره می کند ما دغدغه های زیادی داریم و درد دل من بسیار است چرا چون من ایران را دوست دارم استاد آنقدر زیبا و از ته دل این جمله را گفتند به طوری که حضار را تحت تاثیر قرار دادند و ناخودآگاه همه ایشان را تشویق گرم و صمیمانه کردند. ایشان خاطر نشان کردند که ما همه چیز داریم منابع طبیعی، فکری تاریخ، تمدن، تنوع جغرافیایی ولی در دنیای امروز برخی جوامع به طور مثبت از ایران یاد نمی کنند و متذکر شدند مشکلات وچالش های فرهنگی بسیارند. من تئوری جدیدی را ارائه می دهم به عنوان چاله چاله های مرئی ونامرئی زیادی وجود دارد کسی که به اطرافش نگاه نکند وراه برود در چاله خواهد افتاد. اگر مراقب نباشیم فرهنگمان اقتصادمان، سیاستمان، به صورتی به چاله خواهد افتاد پس مراقب باشیم. همچنین ایشان از آیفون به عنوان جدیدترین تکنولوژی یاد می کند که با متصل شدن به ماهواره می توان وارد اینترنت شدکه سرعت و قابلیت های خاصی رادارد. ودر خاتمه سخنرانی شان به سواد رسانه ای تاکید می کنند و معتقدند که نهادهای آموزشی باید به سواد رسانه ای توجه زیادی داشته باشند. اگر سواد رسانه ای عمومیت پیدا کند که در کشورهای توسعه یافته این چنین است، ما در فضای رسانه ای غوطه ور هستیم واطلاعات را از رسانه ها می گیریم ولی آن ها را نمی شناسیم . پس باید سعی ازدرک صحیح فرهنگ رسانه ای وفضای رسانه ای داشته باشیم.

در پایان جلسه انجمن روابط عمومی حضار عکس های دسته جمعی گرفتند.

تهیه گزارش : سهیلا ذکایی - کارشناس ارشد علوم ارتبا