نشست ششم

چهارشنبه 4 مهر 1386
نشست ششم

آقای مطهری نژاد در یکصد و چهارمین نشست انجمن روابط عمومی ایران سخنرانی نمودند.

این نشست، چهارشنبه 4-7-86  از ساعت 16 الی 18:30 در فرهنگسرای ورشو برگزار شد.
 برنامه گردهمایی شامل :

1-      ارائه گزارش فعالیت های انجمن توسط آقای قاسمی ریاست انجمن

 

2-      سخنرانی آقای مطهری نژاد  با موضوع "مخاطب شناسی در روابط عمومی"

 


3-      گردهمایی و میزگرد  سخنرانی و پیشنهادهای آقای دکتر عباس زاده به انجمن
توضیح و پاسخ های
آقای حکیمیان خزانه دار انجمن و آقای ترابیان دبیر انجمن
و گزارش آقای کاظمی
دینان عضو هیت مدیره4-      ضیافت افطاری در هتل قدس به میزبانی آقای کاظمی دینان