نشست هشتم

چهارشنبه 7 آذر 1386
نشست هشتم

یکصد و ششمین جلسه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران روز چهار شنبه 7/9/ 86 با گزارش آقای جواد قاسمی ریاست انجمن،

 

 

و سپس با سخنرانی علی مزینانی به مناسبت روز جهانی معلولین

 

 

و سپس  آقای دکتر محمدعلی مهدوی (استاد دانشگاه ورئیس مرکز پژوهش وتوسعه مدیریت صبا) با موضوع "مقدمات طراحی ذهن در روابط عمومی "در فرهنگسرای ورشو واقع در خیابان استاد نجات الهی برگزار شد.

 
دیپلماسی عمومی موضوع این نشست بود که توسط دکتر حسام الدین آشنا، استاد دانشگاه امام صادق، مطرح شد.
 
اهمیت دیپلملسی، ویپگی های آن، رابطه فرهنگ و به کار گیری دیپلماسی، کاربرد و به کارگیری دیپلماسی در روابط عمومی ها از جمله مطالبی بود که توسط ایشان مطرح شد. در پایان نیز گزارشی از نشست سال گذشته دیپلماسی که در انگلستان برگزار شده بود، ارایه شد. علاوه بر اعضای انجمن، حضور اساتید، مدیران روبط عمومی برخی از سازمان ها و دانشجویان این رشته، در این جلسه قابل توجه بود.