نشست نهم

چهارشنبه 5 دی 1386
نشست نهم

یکصد و هفتمین جلسه علمی، تخصصی انجمن روابط عمومی ایران با همگاری شهرداری تهران در روز چهارشنبه 5 دیماه 86، از ساعت 15:30 لغایت 17:00با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد کرم پور، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره مخابرات ایران با موضوع تکنولوژی ارتباطات، مدیریت جهانی و اطلاع رسانی در محل فرهنگسرای ورشو واقع در خیابان استاد نجات الهی بین کریمخان و طالقانی جنب پارک ورشو برگزار میشود.

حضور اساتید، دانشجویان، کارشناسان روابط عمومی در این نشست آزاد میباشد.