نشست هفتم

چهارشنبه 2 آبان 1386
نشست هفتم

یکصدو پنجمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران چهارشنبه 2/8/86 در فرهنگسرای ورشو برگزار شد.

در این گردهمایی:

1-آقای ترابیان عضو هیت مدیره انجمن روابط عمومی با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی

وانتخابات هیت مدیره انجمن مواردی را برای حضور در انتخابات اعلام کردند از جمله:

1-تکمیل مدارک

2-پرداخت حق عضویت

3-داشتن کارت معتبر سال 1386


اطلاعات بیشتر


2-آقای کاظمی دینان عضو هیت مدیره انجمن روابط عمومی طی سخنرانی کوتاه به ارائه پیشنهادها و

راهکارها برای کارشناسان و مدیران روابط عمومی در جهت پیشبرد و اعتلای امر روابط عمومی پرداختند

 

3-سخنرانی آقای دکتر حسام الدین آشنا استاد دانشگاه با موضوع:

 
دیپلماسی عمومی حال وآینده"
 
 

ایشان در سخنرانی شان به موضوعات:

1-تعاریف دیپلماسی

2- ویژگی های دیپلماسی در قرن جدید

3-رابطه فرهنگ ودیپلماسی

4-دیپلماسی عمومی یا مردم محور

5-تفاوت دیپلماسی عمومی ورسمی

و در خاتمه به شرح گزارشی از دیپلماسی عمومی در انگلیس پرداختند.