نشست اول

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1385
نشست اول

موضوع : روابط عمومی و فرآیند جهانی شدن

سخنران : پروفسور علی محمدی

زمان : چهارشنبه 6 اردیبهشت 85

مکان : بزرگراه رسالت ، خیابان شهید مدنی ، پایین تر از چهارراه گلبرگ ،کوچه فدک ، پارک فدک،فرهنگسرای فدک