نشست سوم

چهارشنبه 7 تیر 1385
نشست سوم

دارای درجه دکترا در تکنولوژی اطلاعات
مشاور و مدرس دانشگاههای تربیت مدرس، علم و صنعت و تهران در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد
عضو هیئت داوران بیش از بیست مورد همایش های ملی و بین المللی و ارائه مقاله در بیش از پنجاه همایش
عضو هیئت نظارت بر پروژه تراسن
مشاور امور سازمانی و بهبود روشهای شرکت ملی نفت، گاز و وزارت نفت
طراح سیستم کنترل اطلاعات و عملیات ریاست قوه قضائیه
 

در این نشست که جمع کثیری از اعضای انجمن، اساتید دانشگاه، دانشجویان و مدیران و کارشناسان روابط عمومی حضور داشتند دکتر عبدالمجید صادقی سخنرانی کرد. موضوع سخنرانی دکتر صادقی: " نقش روابط عمومی در هدایت و کنترل پروژه ارتقاء جایگاه شاغل در نظام منابع انسانی" بود.

دکتر صادقی در این سخنرانی پس از تشریح عناصر سازمان به عناصر انسانی را توضیح دادند و در این پروژه نقش روابط عمومی در مراحل هشتگانه پروژه را در تحقیق خروجی هر محله را توضیح دادند.

قبل از شروع سخنرانی دکتر صادقی ، مطهری نژاد نایب رئیس انجمن گرامی داشت شهادت حضرت فاطمه (س) و شهدای هفتم تر گزارشی از فعالیت های انجمن در ماه گذشته را برشمردند و به نظام آموزشی شاغلین روابط عمومی اشاره نمودند. همچنین در این نشست کاظمی دینان نماینده انجمن روابط عمومی ایران در سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی و باقریان دبیر کل این کنفرانس ارائه نمودند.