نشست پنجم

چهارشنبه 8 شهریور 1385
نشست پنجم

پنجمین نشست علمی، تخصصی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران در سال 85 با همکاری شهرداری تهران، اولین چهارشنبه شهریور ماه در فرهنگسرای ورشو تهران برگزار شد.

 در این نشست که کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاه و دانشجویان، دکتر محمد احمد پور داریانی سخنرانی خود را تحت عنوان " توسعه کسب و کار، کار آفرینی و روابط عمومی" با طرح سوالاتی چون چرا یک مدیر از مدیر دیگر موفق تر است؟ چرا یک شرکت از یک شرکت دیگر و یا یک سازمان از یک سازمان دیگر عملکرد بهتر دارد؟ آغاز نمود و در ادامه با طرح مباحث کارشناسی سئوالات خود را اینگونه پاسخ داد که یک کشور توسعه یافته، اقتصاد موفق دارد و اقتصاد موفق نتیجه فعالیت شرکتهای موفق است در ادامه این نشست، برنامه پرسش و پاسخ بادکتر احمدپور که دارای مدرک دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس و صاحب 9 جلد تالیف کتاب در خصوص کارآفرینی اس برگزار گردید که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

لازم به ذکر است پیش از سخنرانی دکتر احمد پور، گزارش ماهانه عملکرد انجمن روابط عمومی از سوی مطهری نژاد، نایب رئیس انجمن ارائه شد