یکصد و نود و نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

جمعه 15 اردیبهشت 1396
یکصد و نود و نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

  

یکصد و نود ونهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 در سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران با حضور هئیت مدیره و جمعی از اعضای انجمن با موضوع « روابط عمومی و تعلق سازمانی » برگزار شد.

به گزارش خبرنگار انجمن روابط عمومی ایران، این نشست با هدف برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه دوره نهم انتخاب اعضای هئیت مدیره انجمن برگزار شد؛ اما به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای واجد شرایط انجمن، این مجمع به دور دوم کشیده شد.

سخنران علمی این نشست " سید غلامرضا کاظمی دینان " مشاور بانک مرکزی و رئیس انجمن روابط عمومی ایران با موضوع « روابط عمومی و تعلق سازمانی » بود. وی با توجه به اهمیت تعلق سازمانی در هویت حرفه ای گفت: تعلق سازمانی را می توان بخش مهمی از هویت شغلی و حرفه ای دانست که تاثیر بسزایی بر میزان همگرایی و همنوایی کارکنان با سیاست ها و برنامه های سازمانی و مشارکت افراد درجهت تحقق اهداف و نیل رسیدن به نتایج مطلوب دانست.

وی در تعریف تعلق سازمانی گفت: ویلیام کان ( 2009 ) اولین پژوهشگر این حوزه، تعلق خاطر فردی را استفاده از تمام وجود خویشتن در ایفای نقش های کاری تعریف می کند که در واقع فرد تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عاطفی خود را بکار می گیرد یا ابراز می کند. هنگامی که فرد دریک سازمان مشغول به کار می شود، در واقع با عضویت فرد در سازمان اندیشه، مهارت، گفتار، رفتار و منش وی بر رفتار سازمان تاثیر می گذارد که به تدریج می تواند به تعلق سازمانی منجر شود. در ابتدا فرد از راه پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به رابطه ای خشنود کننده دست می یابد و خویشتن را برجسته می سازد و از تعلق به سازمان احساس سربلندی می کند و در مرحله بعد در می یابد که ارزش های سازمان با ارزش های خود سازگار است و در نتیجه، این حس همانندی و تعلق در وی نهادینه می شود.

نقش روابط عمومی ها در ایجاد تعلق سازمانی

رئیس انجمن روابط عمومی ایران در ادامه افزود: فقدان تعلق خاطر برای سازمان هزینه های گزافی به دنبال دارد. بنابراین اهمیت این موضوع ایجاب می کند که ریشه های تعلق خاطر کارکنان واکاوی شود. نتایج تعلق خاطر سازمانی را به مراحل عملکرد بهتر، ارتباطات موثر، رضایت بیشتر مشتریان، کارتیمی بهتر، تعهد بیشتر، جابجایی کمتر و جذب افراد تواتمند بیشتر، می توان برشمرد. براساس تحقیقی که « هی گروپ » انجام داد، توانمند کردن کارکنان پس از تقویت تعهد و تعلق، موجب افزایش چهل درصدی عملکرد کارکنان، افزایش 18 درصدی نرخ رضایت مشتریان، کاهش 14  درصدی نرخ ترک کارکنان و چهارو نیم برابر شدن موفقیت های مالی سازمان و یا شرکت خواهد شد. روابط عمومی  در داخل سازمان با به کارگیری و تاکید بر استفاده از مهارت های ارتباطات انسانی می تواند نقش مهمی در ایجاد تعلق سازمانی ایفا کند. آموزش مدیران برای دیدن و تقدیر از همکاران، نگاه انسانی به همکاران، شنیدن و مذاکره مطلوب و نظر خواهی و جلب مشارکت همکاران، برقراری روابط دوستانه بین همکاران و نظایر آن می تواند در فرایند تعلق سازمانی نقس موثری ابفا کند. روابط عمومی می تواند برای ایجاد و تقویت بستر و شرایط تعلق سازمانی تلاش کند و نقش فردی کارکنان را نیز در نظر بگیرد. به طور مثال « مثبت نگری » می تواند مهم ترین نقش را در تسریع ایجاد تعلق سازمانی کارمندان و پیشرفت و بهبود شرایط ایفا کند. مدیران هوشمند و دارای سواد ارتباطی مثبت، کارمندان مثبت اندیش و با انگیزه را زیر نظر دارند و آنان را به مسیر پیشرفت سوق خواهند داد.

در پایان این نشست " امیرعباس تقی پور" نایب رئیس انجمن روابط عمومی ایران و مدیرکل روابط عمومی بیمه تامین اجتماعی کشور سخنانی با محوریت چگونگی برگزاری همایش روابط عمومی و صنعت بیان کرد.

وی گفت: مهم ترین اتفاقی که در برگزاری این همایش رخ داد، ایجاد آرشیوی از منابع علمی توسط استادان حوزه ارتباطات و روابط عمومی، غنی سازی ادبیات روابط عمومی، الگوریتم ارتباطی، مطرح شدن مسائل روز روابط عمومی ها بود. هفته روابط عمومی متعلق به همه افرادی است که در سراسر کشور در حوزه روابط عمومی و ارتباطات فعالیت دارند. ضمن تشکر ازحضور استادان، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف حوزه های روابط عمومی، تبلیغات و رسانه در این همایش، امید آن داریم که نقطه نظرات اصلاحی و پیشنهادهای صاحبنظران و کارشناسان محترم به عنوان پشتوانه حرکت های آتی مدنظر، شامل حال ما شود.