یکصد و شصت و هفتمین جلسه انجمن

یکصد و شصت و هفتمین جلسه انجمن

سخنران :خانم روشنک عاطفی منش

موضوع :ارتباطات سلامت

زمان :1393/02/09

مکان : تالار اجتماعات بانک پارسیان


یکصد و شصت و هشتمین گردهمایی انجمن

یکصد و شصت و هشتمین گردهمایی انجمن

سخنران :دکتر محمد سلطانی فر

موضوع :سواد رسانه ای

زمان :1393/03/02

مکان :سالن ملت مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد


یکصد و شصت و نهمین گردهمایی انجمن

یکصد و شصت و نهمین گردهمایی انجمن

سخنران :دکتر مجید رضائیان

موضوع :استراتژی رسانه ای در ایران

زمان :1393/04/07

مکان :پژوهشکده فرهنگ ، هنر ، معماری جهاد دانشگاهی ایران


یکصد و هفتادمین نشست انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هفتادمین نشست انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر مسعود کوثری

موضوع :روابط عمومی و تصویرسازمانی

زمان :1393/05/01

مکان :پژوهشکده فرهنگ ، هنر ، معماری جهاد دانشگاهی ایران


یکصد و هفتادمین و یکمین نشست انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هفتادمین و یکمین نشست انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر علی اکبر فرهنگی

موضوع :ضرورت اعتمادسازی در روابط عمومی

زمان :1393/06/01

مکان :مدیریت منابع آب


یکصد و هفتاد و دومین نشست انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هفتاد و دومین نشست انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :سید محمد باقر سخائی

موضوع :نقش برجسته روابط عمومی در گسترش روابط بین الملل

زمان :1393/07/05

مکان :پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری


یکصد و هفتاد و سومین گردهمایی انجمن

یکصد و هفتاد و سومین گردهمایی انجمن

سخنران :میرزا بابا مطهری نژاد

موضوع :ویژگیهای روابط عمومی در عصر جهانی شدن

زمان :1393/08/08

مکان :سالن همایش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری


یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکترعلی اصغرمحکی

موضوع :شهروند ارتباطی و رویکرد شبکه‌ای، رویکردی نو به پدی

زمان :1393/09/05

مکان :سالن همایش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری


یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر حسین امامی

موضوع :مدیریت وب سایت های سازمانی

زمان :1393/10/10

مکان :سالن همایش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری


يكصدو هفتاد و ششمين نشست انجمن روابط عمومي ايران

يكصدو هفتاد و ششمين نشست انجمن روابط عمومي ايران

سخنران :پروفسور باقر ساروخاني

موضوع :جامعه شناسي مخاطب و روابط عمومي

زمان :1393/11/01

مکان :سالن همایش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری


یکصد و هفتاد و هفتمین نشست علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هفتاد و هفتمین نشست علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر غلامرضا کاظمی دینان

موضوع :متبت اندیشی در روابط عمومی

زمان :1393/12/06

مکان :سالن همایش های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری