یکصدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن

یکصدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن

سخنران :میرزا بابا مطهری نژاد

موضوع :تفکر استراتژیک، روابط عمومی و بازی مارش ملو

زمان :1395/02/07

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصد و نودمین نشست علمی تخصصی انجمن

یکصد و نودمین نشست علمی تخصصی انجمن

سخنران :دکتر پروانه پیشنمازی

موضوع : اهمیت اطلاع رسانی در فرایند مدیریت بحران زلزله

زمان :1395/03/05

مکان :مدیریت منابع آب


یکصد و نود و یکمین جلسه تخصصی انجمن

یکصد و نود و یکمین جلسه تخصصی انجمن

سخنران :دکتر سید مهام الدین طباطبایی

موضوع :روابط عمومی و کارکردهای نوین تبلیغات با تاکید بر N

زمان :1395/04/02

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو نودو دومین جلسه تخصصی انجمن

یکصدو نودو دومین جلسه تخصصی انجمن

سخنران :دکتر کمال خرازی

موضوع :ارتباطات و کارکردهای شناختی مغز

زمان :1395/05/05

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصد و نودو سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

یکصد و نودو سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

سخنران :تایماز سید مصطفایی

موضوع :مسئولیت اجتماعی، DNA جدید روابط عمومی

زمان :1395/06/04

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو نودو چهارمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

یکصدو نودو چهارمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی

سخنران :سید غلامرضا کاظمی دینان

موضوع :مثبت اندیشی و زیبانگری در روابط عمومی

زمان :1395/07/07

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو نودو پنجمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو نودو پنجمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر علی گرانمایه پور

موضوع :روابط عمومی و موج های خبری ( نقاط قوت، نقاط ضعف )

زمان :1395/08/07

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،


یکصدو نودو ششمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو نودو ششمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :محسن کوهستانی نژاد

موضوع :کاربرد هنر در روابط عمومی

زمان :1395/09/03

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،


یکصدو نود و هفتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو نود و هفتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران : دکتر اکبر نصرالهی

موضوع :" آسیب شناسی تعامل روابط عمومی ها و رسانه ها " و ا

زمان :1395/11/06

مکان :http://s1.picofile.com/file/8283773834/1_8_.jpg


یکصد و نود و هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

یکصد و نود و هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

سخنران :افسانه مظفری

موضوع :نقش روابط عمومی ها در تقویت زنجیره های تولید

زمان :1395/12/02

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،


یکصد و نود و نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و نود و نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :سید غلامرضا کاظمی دینان

موضوع :روابط عمومی و تعلق سازمانی

زمان :1396/02/15

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ایران


مراسم نکوداشت ۷۶ سالگی پروفسور علی‌اکبر فرهنگی در کتابخانه ملی ایران

مراسم نکوداشت ۷۶ سالگی پروفسور علی‌اکبر فرهنگی در کتابخانه ملی ایران

سخنران :-

موضوع :-

زمان :1397/02/16

مکان :-