یکصد وسی و هشتمین جلسه انجمن

یکصد وسی و هشتمین جلسه انجمن

سخنران :دکتر علی اصغر محکی

موضوع :مدیریت روابط عمومی و روزنامه نگاری شهروندی

زمان :1390/02/05

مکان :سالن اجتماعات سرای محله خاقانی


یکصد و سی و نهمین جلسه انجمن

یکصد و سی و نهمین جلسه انجمن

سخنران :دکتر حسین باهر

موضوع :چگونگی های ارتباطات انسانی

زمان :1390/03/02

مکان :سالن اجتماعات سرای محله خاقانی


یکصد و چلهمین جلسه انجمن

یکصد و چلهمین جلسه انجمن

سخنران :دکتر شاهین شایان آرانی

موضوع :نقش ارتباطات در احیاء مناطق محروم کشور

زمان :1390/04/06

مکان : سالن اجتماعات سرای محله خاقانی


یکصد و چهل و یکمین جلسه انجمن

یکصد و چهل و یکمین جلسه انجمن

سخنران :جواد افتاده

موضوع :راهبردهای عملی روابط‌عمومی در تدوین سیاست رسانه‌ها

زمان :1390/05/05

مکان :آمفی تاتر پژوهشکده فرهنگ و هنر


یکصد و چهل و دومین جلسه انجمن

یکصد و چهل و دومین جلسه انجمن

سخنران :دکترضیایی پرور

موضوع :شبکه های اجتماعی و جنگ نرم

زمان :1390/08/04

مکان :سالن همایش شرکت منابع نیروی آب


یکصد و چهل و سومین جلسه انجمن

یکصد و چهل و سومین جلسه انجمن

سخنران :دکتر اسماعیل قدیمی

موضوع :روابط عمومی و چالش های فرهنگی، اخلاقی پیش روی آن

زمان :1390/09/02

مکان :سالن همایش های شرکت لیزینگ پاسارگاد


یکصد و چهل و چهارمین جلسه انجمن

یکصد و چهل و چهارمین جلسه انجمن

سخنران :عباس خادمیان

موضوع : ارتباطات انسانی و هنر گوش دادن

زمان :1390/10/07

مکان :آمفی تئاترشرکت لیزینگ پاسارگاد


یکصد و چهل و پنجمین جلسه انجمن

یکصد و چهل و پنجمین جلسه انجمن

سخنران :مهندس جعفری

موضوع : نقش نظام پیشنهادها در افزایش مشارکت کارکنان

زمان :1390/11/12

مکان : آمفی تئاترشرکت لیزینگ پاسارگاد