نشست اول

نشست اول

سخنران : آقای امیر حسین برمکی

موضوع :اهداف توسعه هزاره ملل متحد ، لزوم مسئولیت پذیری اج

زمان :1385/02/05

مکان :خیابان نجات الهی - فرهنگسرای ورشو


 نشست دوم مراسم ویژه 100

نشست دوم مراسم ویژه 100

سخنران : آقای دکتر افخمی

موضوع : سازمانهای بین المللی روابط عمومی

زمان :1386/03/03

مکان :فرهنگسرای ورشو


نشست سوم

نشست سوم

سخنران :آقای دکتر محمود دهقان

موضوع : مدیریت ارتباط با مشتری

زمان :1386/04/06

مکان :فرهنگسرای ورشو


نشست چهارم

نشست چهارم

سخنران :دکتر سلطانی فر

موضوع : روابط عمومی وتجهیزات نوین

زمان :1386/05/03

مکان : فرهنگسرای ورشو


نشست پنجم

نشست پنجم

سخنران : آقای مهندس اشکان شاهمیر

موضوع :مهارت های بنیادین برای عملکردهای بالا

زمان :1386/06/14

مکان :فرهنگسرای ورشو


نشست ششم

نشست ششم

سخنران : آقای مطهری نژاد

موضوع :مخاطب شناسی

زمان :1386/07/04

مکان :فرهنگسرای ورشو


نشست هفتم

نشست هفتم

سخنران :دکتر حسام الدین آشنا

موضوع :دیپلماسی عمومی، حال و آینده

زمان :1386/08/02

مکان :فرهنگسرای ورشو


نشست هشتم

نشست هشتم

سخنران : دکتر محمد علی مهدوی

موضوع :مقدمات طراحی ذهن در روابط عمومی

زمان :1386/09/07

مکان :فرهنگسرای ورشو


نشست نهم

نشست نهم

سخنران : آقای دکتر محمد کرم پور

موضوع :تکنولوژی ارتباطات، مدیریت جهانی و اطلاع رسانی

زمان :1386/10/05

مکان : فرهنگسرای ورشو


نشست دهم

نشست دهم

سخنران :دکتر پرویز درگی

موضوع : نقش روابط عمومی ها در خوشنامی سازمانها

زمان :1386/12/08

مکان : تالار حرکت - میدان گلها، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان