احمد محبی را به سمت مدیرکل روابط‌عمومی استانداری شد.

احمد محبی را به سمت مدیرکل روابط‌عمومی استانداری شد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی طی حکمی احمد محبی را به سمت مدیرکل روابط‌عمومی استانداری منصوب کرد.

چهارشنبه 9 مهر 1399

انتصاب

انتصاب

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی طی حکمی دکتر پویا جبل عاملی را به عنوان سرپرست روابط عمومی این نهاد پولی منصوب کرد.

چهارشنبه 9 مهر 1399

انتصاب

انتصاب

سیاوش وکیلی به عنوان مدیر روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان بورس منصوب و امور بین المل شد.

چهارشنبه 19 شهریور 1399

جلسه مشترک

جلسه مشترک

جلسه مشترک انجمن روابط عمومی ایران وانجمن ورزش شرکت ها IACS

چهارشنبه 19 شهریور 1399

انتصاب مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور

انتصاب مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی حکمی مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آبفای کشور را منصوب کرد.

چهارشنبه 19 شهریور 1399

همکاری

همکاری

همکاری رادیو اقتصاد با انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 19 شهریور 1399

نشست

نشست

نشست مشترک شورای ارتباطات شستا و هیات مدیره انجمن روابط‌عمومی ایران روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه برگزار شد.

چهارشنبه 19 شهریور 1399

فراخوان

فراخوان

فراخوان اخذ نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران

سه شنبه 11 شهریور 1399

مدیر ارتباطات و امور بین الملل

مدیر ارتباطات و امور بین الملل

مهدی افهمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل ایران خودرو شد.

دوشنبه 10 شهریور 1399

مشاور مدیر عامل حمل و نقل ریلی

مشاور مدیر عامل حمل و نقل ریلی

علیرضا فرساد مشاور مدیر عامل مدیر عامل در حوزه رسانه حمل و نقل ریلی

دوشنبه 10 شهریور 1399