•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • استقبال مدیر کل روابط‌ عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از همکاری با انجمن روابط عمومی ایران

استقبال مدیر کل روابط‌ عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از همکاری با انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 31 اردیبهشت 1401
استقبال مدیر کل روابط‌ عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از همکاری با انجمن روابط عمومی ایران


استقبال مدیر کل روابط‌ عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از همکاری با انجمن روابط عمومی ایران
در ملاقات رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیران کل روابط‌ عمومی منابع آب ایران و آبفای کشور آمادگی دو شرکت جهت فعالیت های فرهنگی در زمینه استفاده بهینه از آب مطرح و مقرر شد همکاری‌های فیمابین بین کمیته آب و محیط زیست و انرژی انجمن و این دو شرکت توسعه یابد.