•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • حمایت رییس جدید انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا ) از فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران

حمایت رییس جدید انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا ) از فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 1 خرداد 1401
حمایت رییس جدید انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا ) از فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران


حمایت رییس جدید انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا ) از فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران

خانم  اتسوکو تسوگیهارا (  Etsuko Tsugihara   ) رییس جدید سال 2022 میلادی ایپرا در پاسخ به نامه تبریک انتصاب ارسالی توسط  آقای خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران به عنوان ایشان ، ضمن تشکر از اظهار لطف رییس انجمن روابط عمومی ایران درخواست نمود که انجمن روابط عمومی ایران در راستای تداوم همکاریها ، دبیرخانه ایپرا  را در جریان فعالیتها و عملکرد خود قرار دهد . وی افزود : مایلم همچنان گرم ترین حمایت های خود را از انجمن روابط عمومی ایران در سال 2022 ابراز نمایم .

تهیه و تنظیم : حسن خسروی رییس کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران


نامه تشکر رییس ایپرا.pdf