•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با صدور حکمی محمود نیک دهقان را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این خودروسازی منصوب کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با صدور حکمی محمود نیک دهقان را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این خودروسازی منصوب کرد.

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 2 خرداد 1401
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با صدور حکمی محمود نیک دهقان را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این خودروسازی منصوب کرد.


مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با صدور حکمی محمود نیک دهقان را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این خودروسازی منصوب کرد.

مهدی خطیبی طی حکمی محمود نیک دهقان را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این خودروسازی منصوب کرد.

آنطور که به نظر می‌رسد، مهدی خطیبی از کارنامه و عملکرد احد میرزایی مدیر قبلی ارتباطات این خودروسازی رضایت نداشته و این مهم سبب تغییر وی شد.