امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 4 خرداد 1401
امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.در حکمی از سوی دکتر جعفر صفایی مزید، مدیرعامل بانک سینا، امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

 وی پیش از این مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، بانک دی، بیمه تعاون و… را عهده دار بوده است .