شماره ۹۸ نشریه تحقیقات روابط عمومی منتشر شد

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 15 مرداد 1397
شماره ۹۸ نشریه تحقیقات روابط عمومی منتشر شد

شماره ۹۸ نشریه تحقیقات روابط عمومی منتشر شد

 

به گزارش پرنا به نقل از موسسه روابط عمومی آرمان ، شماره ۹۸ نشریه تحقیقات روابط عمومی منتشر شد

در این شماره می خوانیم :

 

یادداشت :

 

روابط عمومی سرآمد ، مدلی قابل اتکا و مطمئن

 

مقالات :

 

روابط عمومی راهبری:پایبند به استاندارد های عالی

تغییر ارتباطات:متعهد بودن به تغییر و تحول سازمانی

هوش عاطفی : روش جدیدی برای هدایت ارتباطات

چرا من هنوز به روابط عمومی اخلاقی معتقدم ؟

فرصت های فزاینده روابط عمومی در بخش نوین

بررسی چالش ها و موانع الکترونیزه شدن روابط عمومی ها در ایران

روابط عمومی نیاز به یک کمپین آموزش روابط عمومی دارد

مبانی عملی و نظری روابط عمومی سرآمد

شش راهبرد از بهترین راهبرد های تبلیغاتی برای کسب و کار های کوچک

نقش تبلیغات در جهان تجاری حاضر

رابطه میان تبلیغات، توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی

 

دیدگاه :

 

روابط عمومی ارتباطی دوسویه در فرآیند پیام رسانی

استراتژی در روابط عمومی سرآمد

روابط عمومی ، معجزه ای در ارتباطات

روابط عمومی سرآمد ، تحول خواه و نقش آفرین

فرآیند گرایی و رهبری در روابط عمومی سرآمد

 

برای تهیه این شماره ، می توانید از طریق سایت موسسه روابط عمومی آرمان به نشانی arman-pr.com مراجعه کنید یا با تماس با شماره های ۶۶۵۶۴۴۵۸٫۶۰ تماس حاصل کنید .