پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

تاریخ انتشارخبر :شنبه 10 شهریور 1397
پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع " برنامه ریزی سناریو در روابط عمومی " 30 مهرماه سال جاری برگزار می شود.

تمرکز بر سناریونگاری به عنوان ابزار روابط عمومی و به مثابه ابزار آینده اندیشی – آموزش در روابط عمومی : سناریوها، معیارها، منابع، خلاقیت و نوآوری، - مدیریت بحران : برنامه ریزی سناریو، حفاظت از سازمان در برابر یک جهان نامشخص - سناریونگاری در روابط عمومی : انقلاب اطلاعاتی، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی – اهداف و نتایج کوتاه مدت در سناریونگاری با تاکیدبر روابط عمومی و کاربرد برنامه ریزی بر پایه سناریو در روابط عمومی ازجمله محورهای این دوره از کنفرانس می باشد.

این کنفرانس شامل جلسات عمومی، کارگاه ها و نشست های تخصصی است.

گفتنی است توسعه واقعی روابط عمومی مستلزم تغییر در نگرش و اصلاحات کامل در سراسر سیستم برنامه ریزی سنتی و بازسازی آن متناسب با شرایط عصر اطلاعات است.سناریوها در حوزه برنامه ریزی روابط عمومی، مجموعه ای از مفروضاتی هستند که شیوه هائی را که ممکن است در آینده تغییر و رشد کند، بررسی می کند.آنها ساختاری را برای پیش بینی نیازهای بالقوه و همچنین گزینه های احتمالی سیاست های آینده ارائه می دهند.

پروفسور علی اکبر جلالی پدر علم فناوری اطلاعات ایران، پروفسور سعیدرضا عاملی استاد ارتباطات دانشگاه تهران، پروفسور مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه های آمریکا و پروفسور سعید خرایی عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از جمله سخنرانانی هستند که دراین کنفرانس سخنرانی خواهند داشت. فهرست سایر سخنرانان بزودی اعلام خواهد شد.