یافتیان سرپرست روابط عمومی فدراسیون چوگان شد

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 19 شهریور 1397
یافتیان سرپرست روابط عمومی فدراسیون چوگان شد

رئیس فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران طی حکمی محمدجواد یافتیان را به عنوان سرپرست روابط عمومی فدراسیون چوگان منصوب کرد.در حکم اعطایی از سوی حجت اله دهخدایی آمده است؛
رئیس فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران طی حکمی محمدجواد یافتیان را به عنوان سرپرست روابط عمومی فدراسیون چوگان منصوب کرد.در حکم اعطایی از سوی حجت اله دهخدایی آمده است؛
جناب آقای محمد جواد یافتیان
با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی و با استناد به ماده 11 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، به موجب این حکم شما را به عنوان « سرپرست روابط عمومی » فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم.
امید است با اتکال به پروردگار توانا و بهره‌گیری از کلیه امکانات موجود به‌ویژه تجربه پیش‌کسوتان در پیشبرد اهداف فدراسیون چوگان موفق باشید.
گفتنی است، یافتیان تحصیل‌کرده کارشناسی ارشد ارتباطات و از مجریان رسانه ملی است؛ همچنین وی دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در حوزه روابط عمومی، رسانه‌های مکتوب و تصویری است. جناب آقای محمد جواد یافتیان با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی و با استناد به ماده 11 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، به موجب این حکم شما را به عنوان « سرپرست روابط عمومی » فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به پروردگار توانا و بهره‌گیری از کلیه امکانات موجود به‌ویژه تجربه پیش‌کسوتان در پیشبرد اهداف فدراسیون چوگان موفق باشید. گفتنی است، یافتیان تحصیل‌کرده کارشناسی ارشد ارتباطات و از مجریان رسانه ملی است؛ همچنین وی دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در حوزه روابط عمومی، رسانه‌های مکتوب و تصویری است.