نشست «افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران» برگزار می‌شود

تاریخ انتشارخبر :شنبه 12 آبان 1397
نشست «افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران» برگزار می‌شود

نشست تخصصی با موضوع «افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران» یکشنبه (۱۳ آبان ماه) از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگ و اجتماعی با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، نشستی تخصصی با «افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران» را روز یکشنبه (۱۳ آبان ماه) ساعت ۱۵ در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.
قرار است در این نشست عباس عبدی درباره «تحول افکار عمومی در ایران»، علی ربیعی درباره «افکار عمومی، رسانه و سیاست»، هادی خانیکی درباره «افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی در ایران»، سبحان یحیایی درباره «برون ایستادگان رسانه‌های دولتی و افکار عمومی»، زهیر ضباغ‌پور درباره «اخبار جعلی، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی» و سیدوحید عقیلی درباره «سیر تکوینی افکار عمومی در دوران معاصر» سخنرانی کنند.
مدیریت این پنل بر عهده عباس کاظمی است.
همچنین در این نشست گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات نیز ارائه می‌شود.


prs