کاهش سخت‌گیری‌ها درخصوص انتشار نامنظم نشریات

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 14 آبان 1397
کاهش سخت‌گیری‌ها درخصوص انتشار نامنظم نشریات

 دبیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: هیات نظارت بر مطبوعات فعلا درخصوص اجرای ماده ۱۶ قانون مطبوعات سختگیری نمی‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، سیدعلاءالدین ظهوریان با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه مطبوعات، تصریح کرد: هیات نظارت بر مطبوعات فعلا در خصوص ماده ۱۶ سختگیری نمی‌کند چرا که عذر عدم انتشار موجه است.
شایان ذکر است، در ماده ۱۶ قانون مطبوعات آمده است: صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این‌صورت با یک‌بار اخطار کتبی‌ و دادن فرصت پانزده روز دیگر، در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک‌سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود. در تبصره همین ماده نیز ذکر شده است: نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک‌سال بدون عذر موجه، پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.