اطلاعیه انجمن متخصصان گردشگری ایران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 24 آذر 1397
اطلاعیه انجمن متخصصان گردشگری ایران

فراخوان عضویت

انجمن متخصصان گردشگری ایران از کلیه استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی مرتبط، دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مرتبط با صنعت گردشگری ، کارگزاران،کنشگران و متخصصان این حرفه و همچنین شرکت ها، دفاتر حمل ونقل، موسسات و دفاترخدمات مسافرتی، هتل ها و دیگر اماکن خدمات پذیرائی دعوت می نماید  تا به منظور تشکیل شبکه ای از سرمایه انسانی خلاق، کارآمد و متخصص و بستری برای تبادل افکار و تشریک مساعی به منظور رشد و اعتلای صنعت گردشگری گرد هم آئیم.

 براین اساس به موجب بند 5 از ماده 7 اساسنامه این انجمن و آئین نامه تدوین شده عضوگیری  ، این سازمان مردم نهاد، رسته های علمی و حرفه ای فوق را برای عضویت درچارچوب شخصیت های حقیقی و حقوقی به شرح شیوه نامه زیر پذیرش می نماید.

شرایط عضویت:

1-پذیرش اساسنامه و خط مشی انجمن گردشگری

2-دارابودن مدرک کارشناسی و بالاتر دریکی از رشته های تحصیلی مرتبط با گردشگری

3-یک سال سابقه کار مرتبط با گردشگری در صورت عدم تناسب رشته تحصیلی

4 - طی کردن حداقل 70 واحد درسی مقطع کارشناسی برای اعضای دانشجو

5-فعالیت مرتبط شرکت یا موسسه  با حرفه گردشگری ( برای عضویت حقوقی )

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان عضویت حقیقی:

1-برگ درخواست عضویت تکمیل شده

2-یک قطعه عکس پرسنلی یا فایل کامپیوتری آن

3-تصویر کارت ملی

4-تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5-تصویر سندپرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ دومیلیون ریال (دانشجویان یک میلیون ریال) برای عضویت حقیقی و ده میلیون ریال برای عضویت حقوقی

6-گواهی یک سال سابقه اشتغال به کار برای متقاضیان عضویت در رشته های غیر مرتبط

7-ارائه مدرک معتبر دانشجوئی برای پرداخت نیم بهای حق عضویت

8 -ارائه مدرک معتبر دال برگذراندن واحدهای درسی حداقلی برای دانشجویان دوره کارشناسی

9- شماره ثبت تجاری و تصویر لوگوی شرکت یا موسسه همراه با اعلام نام مدیرعامل به انضمام یک قطعه عکس پرسنلی ( برای عضویت حقوقی )

برای ثبت نام الکترونیکی می توانید از طریق سایت انجمن متخصصان گردشگری ایران به آدرس: info@irtourex.com مدارک اشاره شده فوق را ایمیل نمائید.

شماره حساب جاری انجمن برای واریز حق عضویت:  0100250101004 ویا کارت شماره 6362147010005708 نزدبانک آینده  به نام انجمن متخصصان گردشگری ایران