مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه تغییر کرد

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 3 بهمن 1397
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه تغییر کرد

به گزارش شارا، ایرج ترابی پیش از این رئیس توسعه و تکامل منطقه ای روابط عمومی این مجتمع بوده است.

 شارا این انتصاب را تبریک گفته و برای ناظمی هرندی آرزوی موفقیت دارد.