رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 14 اسفند 1397
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سیدعلی محققی به سمت رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

به گزارش شارا به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: تبیین سیاست ها،برنامه ها و خط مشی و اهداف وزارت جهاد کشاورزی،تعامل و همکاری با رسانه های جمعی به منظور انعکاس عملکرد بخش و ساماندهی مناسب از اولویت های کاری آن مرکز خواهد بود.

امید است با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد آن مرکز در جهت پیشبرد برنامه ها،گام های موثری بردارید.