مقاله "ارتباطات موثر با ذینفعان برون سازمانی" توسط حمید شکری خانقاه

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
مقاله

مقاله «ارتباطات موثر با ذینفعان برون سازمانی (روابط‌عمومی، استراتژی‌ها و چالش‌های ارتباطی)» توسط حمید شکری خانقاه نویسنده کتاب برنامه‌ریزی راهبردی ارتباطی در روابط‌عمومی، در هشتمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت ارایه خواهد شد.

در بخشی از این مقاله آمده؛
مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان یکی از موضوعات مهم در دانش مدیریت راهبردی ارتباطی در روابط‌عمومی است. تحلیل یا نقشه‌کشی ذی‌نفعان به این معنی است که تصمیم بگیرید چه کسانی در میان ذی‌نفعان می‌توانند مثبت‌ترین و یا منفی‌ترین تاثیر را روی فعالیت شما داشته باشند.
مشارکت دادن و توجه کردن به دغدغه‌های همه ذی‌نفعان سازمان شما را به‌عنوان یک نهاد منصف، اخلاقی و شفاف معرفی می‌کند.
ارتباط موثر با ذی‌نفعان قطعا بعد از طراحی نقشه و تحلیل ذی‌نفعان امکان‌پذیر است و روابط‌عمومی‌ها برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطبان و ذی‌نفعان خود باید به طراحی نقشه ذی‌نفعان مبادرت کنند.
روابط‌عمومی هنر هک انسان‌ها است، آنها باید مثل مهندسان اجتماعی خوب، برای نفوذ در دیگران و هک آنها به تجزیه و تحلیل ذی‌نفعان بپردازند!
بدون حضور ذی‌نفعان، هیچ برنامه و پروژه‌ای برای مدیریت وجود نخواهد داشت. ذی‌نفعان افرادی هستند که در برنامه‌ها و پروژه‌ها تأثیر می‌گذارند و یا می‌توانند افرادی باشند که از آن تأثیر می‌پذیرند.
ذی‌نفعان افرادی از سطوح بالای مدیریتی هستند، یا حتی ممکن است افرادی باشند که مرتبا با آنها کار نمی‌کنیم مانند مردم عادی جامعه، ساکنان نزدیک محل پروژه‌ی ساخت و ساز و البته افرادی که رابطه‌ی نزدیکی با پروژه دارند.
مشتری‌های کلیدی، رابط‌ها، مدیران و اعضای تیم هم‌ذینفع محسوب می‌شوند.

 

هشتمین کنفرانس روابط ‌عمومی و صنعت

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تهران