رونمایی از کتاب «اصول آموزش سواد رسانه ای به کودکان» در نمایشگاه کتاب

تاریخ انتشارخبر :شنبه 14 اردیبهشت 1398
رونمایی از کتاب «اصول آموزش سواد رسانه ای به کودکان» در نمایشگاه کتاب

دکتر حسن بشیر درمقدمه،درباره کتاب گفته است: ویژگی‌های مهم این کتاب ارائه «بانک جامع سؤالات» مختلف در رابطه باسوادرسانه‌ای و اطلاعاتی است که تفکر انتقادی وفهم لازم را تقویت می‌کند و مهارت خوب دیدن و شنیدن را به کودکان آموزش می‌دهد. این مسئله بسیار حیاتی است.

کتاب برای والدین و در حقیقت خانواده‌ها، معلمان و کلیه افرادی که عهده‌دار تربیت کودکان هستند، تولیدشده است. بنابراین، اولین گام در این زمینه شناخت و آشنایی و آموزش کافی این افراد است.

در این کتاب تلاش شده است که هر رسانه بر اساس نوع، بافت و روح حاکم بر آن موردتوجه قرارگرفته و بررسی و تحلیل شود. این موضوع به معنای این است که شناخت رسانه‌ای خود آغازگر آموزش‌های سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی است. بنابراین، فهم خود رسانه در این رابطه اهمیت فراوان دارد.

ارائه روش‌های تقویت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و تبیین الگوهای ارتقای آن در خانه ومدرسه ازاهداف مهم کتاب است.