اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت است

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت است


 حسین امامی: اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت است.

روابط_عمومی ها باید هشدار دهنده کاهش اعتماد عمومی باشند.
 
راهش این است تصمیماتی که در سازمان اتخاذ شده، ولی محقق نمیشود و یا اجرای آن موجب تبعیض، اتلاف بیت المال و نارضایتی شهروندان میشود را پایش کرده، به مدیران دستگاه خود اعلام کنند
توییت دکتر حسین امامی، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی ایران در آستانه روز ارتباطات و روابط عمومی

منبع: https://twitter.com/Meshkan2/status/1126064536988078080