•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • راهکار عملی عبور از چالش های کنونی و محقق ساختن آرمان های روابط عمومی در این کشور چیست؟ و از کجا باید شروع کرد؟

راهکار عملی عبور از چالش های کنونی و محقق ساختن آرمان های روابط عمومی در این کشور چیست؟ و از کجا باید شروع کرد؟

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
راهکار عملی عبور از چالش های کنونی و محقق ساختن آرمان های روابط عمومی در این کشور چیست؟ و از کجا باید شروع کرد؟

راهکار عملی عبور از چالش های کنونی و محقق ساختن آرمان های روابط عمومی در این کشور چیست؟ و از کجا باید شروع کرد؟

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی بر استادان، دانش آموختگان، دانشجویان و فعالان این عرصه مبارک باد.  

روز و هفته روابط عمومی، فرصت مغتنمی است تا به این بهانه مروری بر گذشته و حال و آینده روابط عمومی داشته باشیم و از این رهگذر ، با شناخت دقیق از چالش های موجود روابط عمومی، و برخورداری از تجارب پیشین، راهی نو برای برون رفت از چالش ها بشناسیم و معرفی کنیم.

چالش های روابط عمومی در کشور ما چالش های جدی و متنوعی است. اگر بخواهیم از اصطلاحی عام و همه فهم صحبت کنیم روابط عمومی در این کشور ، بی پدر و مادر است و هیچ سازمان یا نهاد مدنی یا نظام صنفی متولی آن نیست. 

متاسفانه درافتادن نهادهای مدنی موجود روابط عمومی در ورطه فعالیت های افراطی اقتصادی و منفعت جویانه ، افزون بر این که حرکت موثری در پیشبرد آرمان های روابط عمومی ایجاد نکرده است، موجب بدبینی و تفرق و تضاد منافع در جمع اصحاب روابط عمومی در کشور شده. 

ضرورت وجود سازمان یا نهادی برخوردار از  دانش، بینش، تجربه و مهارت که بتواند با تشخیص نیازها و اولویت های زمانه روابط عمومی، حرکت جدی روابط عمومی کشور را با تدوین راهبردها و اهداف و برنامه های کیفی و کمی دقیق به سرمنزل مقصود برساند سال هاست حس شده اما گویا تحمیل شرایط سیاسی اجتماعی کشور بر این نهاد ، موجب شده تا تقریبا تمامی دغدغه های ارزشمند در این عرصه صرفا در حد یک آرزو باقی بماند. 

از عموم اندیشه ورزان و استادان و دانشجویان و فعالان عرصه روابط عمومی و  نیز از بزرگواران گروه تلگرامی «مردم داران»، تقاضا دارم به این موضوع بپردازیم که:

۱) مهم ترین چالش های روابط عمومی در ایران کدام است؟‌

۲) راهکار عملی عبور از چالش های کنونی و محقق ساختن آرمان های روابط عمومی در این کشور چیست؟

۳) برای عبور از این چالش ها  از کجا باید شروع کرد؟ 


با آرزوی موفقیت برای همگان

محمد امامی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸