نشست دوستانه پیشکسوتان و اعضای قدیمی انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 18 خرداد 1398
نشست دوستانه پیشکسوتان و اعضای قدیمی انجمن روابط عمومی ایران

 

نشست دوستانه پیشکسوتان و اعضای قدیمی انجمن روابط عمومی ایران که با میزبانی آقای احمدی از  اعضای باسابقه  انجمن روابط عمومی ایران، برگزار گردید.

این جلسات چندین سال است که  باحضور موسسین واعضای پر تلاش قدیمی ترین تشکل مردم نهاد روابط عمومی کشور تشکیل می شود.