رسانه موفق افکار عمومی را هدایت می کند

تاریخ انتشارخبر :شنبه 18 خرداد 1398
رسانه موفق افکار عمومی را هدایت می کند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ، افسانه مظفری روز پنجشنبه در نشست تخصصی رسانه جریان اصلی و شبكه اجتماعی و مخاطب در دانشگاه سوره اظهار كرد: رسانه های جریان اصلی همچنان تاثیر گذار هستند همچنین خبر را بسط می دهند.
وی ادامه داد: رسانه ملی و مطبوعات هریك دو وظیفه و عملكرد متفاوت دارند.
مظفری اضافه كرد: رسانه های جریان اصلی و شبكه های اجتماعی رقابت ایجاد كرده اند تا مخاطب را از دست ندهند اگر چه رسانه ها اصلی تا حدودی مخاطبان خود را از دست داده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه رسانه های جدید به سبب ازدیاد پیام ها تاثیرگذاری اندكی دارند، گفت: صداوسیما نیز بسیار اعتبار خود را نزد برخی مخاطبان از دست داده و اعتمادی به آن ندارند همچنین مخاطب دراین رسانه به دنبال نتیجه است .
مظفری افزود: رسانه تلاش خود را می كند اما مسئولان گوش شنوا ندارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به همگرایی بین رسانه ها، گفت: در شبكه اجتماعی قانون زدایی می شود و كنترل و نظارت نیست و به راحتی اخبار منتشر و كاربران بسیار وجود دارد.
مظفری تصریح كرد: مخاطبان زیاد در شبكه های اجتماعی فرصت مناسب برای دیده شدن را ایجاد می كنند به همین دلیل رسانه های جریان اصلی به سمت همگرایی با آنها می روند.

**
استفاده نكردن خبرنگاران جریان اصلی از شبكه های اجتماعی
همچنین در ادامه عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با اشاره به تفاوت رسانه جریان اصلی و شبكه اجتماعی گفت: در رسانه های جریان اصلی ویژگی هایی داریم كه در رسانه شبكه اجتماعی وجود ندارد به عنوان مثال در رسانه های جریان اصلی اطلاعات از بالا به پایین است در شبكه اجتماعی رسانه چند سویه و تعاملی است.
وی ادامه داد: رسانه های جریان اصلی ساختار، اقتصاد و خط و مشی مشخص است اما در شبكه اجتماعی ساختار وجود ندارد.
اسدی ادامه داد: دروازه بانی خبر در رسانه های اصلی براساس نیاز دولت ها و ساختار رسانه ها است اما در شبكه های اجتماعی بر اساس نیازهای مخاطبان شكل می گیرد.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: ارزش های خبری در هر دو رسانه متفاوت است. رسانه سنتی نظارت و كنترل دارد در حالی كه شبكه های اجتماعی انواع اخبار را مخابره می كنند و در انحصار فرد است.
اسدی خاطر نشان كرد: رسانه های جریان اصلی و شبكه های اجتماعی مكمل هستند اما خبرنگاران رسانه جریان اصلی از ظرفیت این شبكه ها استفاده نمی كنند.

**
همسو شدن رسانه جریان اصلی و شبكه های اجتماعی
در ادامه امید علی مسعودی تصریح كرد: رسانه های اصلی و شبكه اجتماعی در حال همسو شدن هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه سوره اظهار كرد: خبرگزاری ها نظارت دارند اما در شبكه های اجتماعی این نظارت وجود ندارد و اخبار قابل اعتماد لازم نیست.

مسعودی عنوان كرد: در بیشتر مواقع جریان اصلی پیرو شبكه های اجتماعی می شود و همسویی در راستای جذب مخاطب مطلوب است.