انجمن بین المللی روابط عمومی،تعریف جدیدی از روابط عمومی ارائه کرده است

تاریخ انتشارخبر :شنبه 20 مهر 1398
انجمن بین المللی روابط عمومی،تعریف جدیدی از روابط عمومی ارائه کرده است

به گزارش اختصاصی شارا، در این تعریف 30 کلمه آمده است: روابط عمومی یک شیوه مدیریت تصمیم گیری است که وظیفه ایجاد روابط و منافع بین سازمان ها و مخاطبان آنها بر اساس ارسال اطلاعات از طریق روش های ارتباطی اخلاقی و قابل اعتماد را بر عهده دارد.

این تعریف در جلسه ایپرا که در سپتامبر 2019 در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد به تصویب رسید.

گفتنی است انجمن متخصصان روابط عمومی ۲۳ فروردین 1395 برای نخستین بار در ایران تعریف جدیدی از روابط عمومی ارائه کرده بود.