مدیر سابق خبرگزاری یوپنا به عنوان مدیر روابط عمومی ایمیدرو منصوب شد.

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 24 آذر 1398
مدیر سابق خبرگزاری یوپنا به عنوان مدیر روابط عمومی ایمیدرو منصوب شد.

مدیر سابق خبرگزاری یوپنا به عنوان مدیر روابط عمومی ایمیدرو منصوب شد.

 با حکمی از سوی دکتر غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو ، مهندس محمد سپهر به عنوان مدیر روابط عمومی ایمیدرو منصوب شد.

 محمد سپهر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، و دارای سوابقی همچون عضو هیات مدیره در شرکت های بانک ملی، مشاور رسانه ای معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، مشاور رسانه ای مدیر عامل بانک ملی، مدیر روابط عمومی سازمان امور دانشجویان و نیز مدیر خبرگزاری یوپنا (دانشگاه پیام نور) می باشد.