اعضای جدید هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شدند

تاریخ انتشارخبر :شنبه 5 بهمن 1398
اعضای جدید هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شدند


در انتخابات هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران که با حضور اکثریت اعضا و نماینده وزارت کشور در سالن همایش های مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، اعضای هیئت مدیره این انجمن برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.

در این نشست همچنین  بازرس انجمن روابط عمومی ایران برای مدت ۱ سال انتخاب شد.


 

🔷اعضای هئیت مدیره اصلی عبارتند از:

🔺از مجموع ۹۶ رای اخذ شده

۱.خسرو رفیعی   ۹۱ رای

۲.جواد قاسمی   ۸۷ رای

۳.ابوالقاسم حکیمیان  ۸۷ رای

۴.سعید شهبازی  ۷۵ رای

۵.ناهید السادات حسینی ۶۸ رای

۶.حمید صدیق پور   ۶۰  رای

۷.ناصر رزاق منش   ۵۹  رای

اعضای هیئت مدیره علی البدل

۸. داود نعمتی انارکی  ۴۵ رای

۹. حسن خسروی  ۷ رای

۱۰. رضا فاطمی ۲ رای

بازرس اصلی:

 لیلا نوری ۵۶ رای

بازرس علی البدل:

سینا سلیمانی ۲۴  رای