بیانیه خانه روابط عمومی ایران برای مقابله با بیماری کرونا

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 12 اسفند 1398
بیانیه خانه روابط عمومی ایران برای مقابله با  بیماری کرونا

خانه روابط عمومی ایران درخصوص مقابله با اشاعه بیماری کرونا ولزوم  شکل گیری یک پویش مردمی دراین خصوص بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش کمیته ارتباطات خانه روابط عمومی ایران ،متن این بیانه به شرح زیر است.

بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار

متأسفانه بروز و شیوع بیماری کرونا ویروس جدید (کووید 19) در ماههای پایانی سال و ابتلا و فوت تعدادی از هموطنان عزیزمان، ضایعه ای دردناک و جانکاه است.

گرچه انتظار عمومی براقدام سریعتر و پیشگیری جدی تر و انجام قرنطینه لازم، گستردگی بایسته و شدت اطلاع رسانی بود،ولی واقعیت این بیماری و سرعت انتشار آن و شرط همکاری جدی مردم برای موفقیت در کنترل و کاهش آن، بر کسی پوشیده نیست و بدون تردید، همکاری جدی و واقعی مردم، همراهی رسانه ها و اتخاذ تصمیمات جدی تر، موثرتر و به موقع و مناسب توسط مسئولان، مبارزه با این بیماری، قرین توفیق نخواهد بود.

لذا، "خانه روابط عمومی ایران" به عنوان بزرگترین تشکل روابط عمومی کشور از همه دست اندرکاران روابط عمومی ها و نیز مردم انتظار دارد رأساً در این چالش جدید سلامت ورود کنند و در پویشمردمعلیه_کرونا# علیه کرونا مشارکت کنند و با کار بست شیوه خلاق ارتباطی به جای تماس جسمی و برخی رسوم مشابه به ویژه در آستانه سال جدید و اطلاع رسانی مبتنی بر شهروند خبرنگاری در این پویش مردمی شرکت کنند.

همچنین، دقت در انتشار اخبار صحیح برای جلوگیری از شایعات و ایجاد رعب در بین مردم، نکته کلیدی در این مسیر است و باید اطلاع رسانی توأم با پرهیز از یأس آفرینی انجام پذیرد و مردم، خود پیشگام رعایت نکات بهداشتی لازم برای پیشگیری از انتشار ویروس باشند.

ما امیدواریم با اتخاذ تصمیمات لازم شاهد صیانت از سلامت مردم باشیم و از توسعه و تعمیق این بیماری جلوگیری بعمل آید.