صفحه انجمن روابط عمومی ایران در اینستاگرام فعال شد

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 1 اردیبهشت 1399
صفحه انجمن روابط عمومی ایران در اینستاگرام فعال شد

 


     صفحه انجمن روابط عمومی ایران در اینستاگرام به ادرس زیر  راه اندازی و فعال شد .

 ravabetomomi.iran


   افرادیکه تمایل دارند برروی این صفحه خبر یا فیلم یا عکس یا مطلب روابط عمومی قرار دهند
 می توانند از طریق واتساپ انجمن روابط عمومی ایران به شماره٠٩٣٣
۵٣٨۴٨٠۴ ارسال نمایند.