مجید مطهری مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
مجید مطهری مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد

 

مجید مطهری مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد

مطهری دانش آموخته و کارشناس برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی  و کارشناس ارشد مدیریت رسانه با بیشتر بیست سال سابقه در روابط عمومی کشتیرانی است.

 انجمن روابط عمومی ایران  برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.