کمیل صرامی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور شد.

تاریخ انتشارخبر :شنبه 13 اردیبهشت 1399
کمیل صرامی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور شد.

 

کمیل صرامی از کارشناسان روابط عمومی قبلاً رییس روابط عمومی سازمان نظام مهندسی اصفهان و در حال حاضر عضو شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در اصفهان می باشند.