پیام انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی

تاریخ انتشارخبر :پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
پیام انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی

به نام خدا

پیام انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت، روزجهانی  ارتباطات و روابط عمومی را به عنوان نخستین نهاد مدنی، صنفی کشور در حوزه روابط عمومی و ارتباطات به فعالان و کارشناسان صدیق و سخت‌کوش این حوزه صمیمانه تبریک می­گوییم و برای رهروان  این مسیر دشوار و حساس در خدمت به مردم و غلبه برکاستی‌ها و مشکلات،  موفقیت روز افزون آرزو می­کنیم.

از اواخر سال ۹۸ تاکنون فضای ارتباطی جهان و ایران بی چون وچرا تحت تاثیرات عمیق ویروس فراگیر کرونا و آسیب های غیرقابل جبران جانی و مادی آن قرارگرفته و دراین میان چگونگی تدابیر و کیفیت رفتار و عملکرد دولتها، سازمانها و موسسات درقبال انتظارات مردم ومخاطبانشان درمعرض داوری روزمره واقع گردیده است.

به این ترتیب توجه به جایگاه و نقش روابط عمومی ها به عنوان نهاد واسط میان جامعه و دستگاههای مختلف  دردستورکار قرارگرفته و ایفای وظایف ذاتی و کلیدی این نهاد به ویژه در مقوله اعتمادسازی، به نیازی مبرم مبدل شده است.

بی تردید شرایط پیچیده کنونی بیش از هرزمان دیگری ضرورت بازگشت به ارزش های بلندی چون صداقت ، شفافیت، درستی اطلاعات، اجتناب از پنهانکاری و تقویت پیوندهای واقعی با نهادهای مدنی ورسانه های مسئول را پیش روی روابط عمومی ها قرارداده است.

ازسوی دیگر گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی دراین برهه حساس  به معنای کمک به احیاء و تقویت این ارزشها در نظام مدیریتی کشور نیز هست ؛ چراکه ارتباطات اجتماعی بخشی از تکالیف مدیریت درهر سازمان ونهادی محسوب می شود و درواقع اعتقاد قلبی و عملی مدیران به پاسخگویی درقبال افکارعمومی  و عمل به این اعتقاد درمسیر تدوین و اجرای برنامه های خرد و کلان ، مهمترین شرط  اعتمادسازی محسوب می شود.

انجمن روابط عمومی ایران همچنین با ادای احترام نسبت به جانباختگان فاجعه فراگیر کرونا ، مراتب تقدیرخودرا به جامعه خدمتگزار نظام سلامت تقدیم داشته و از دست اندرکاران امور ارتباطات اجتماعی در تمامی بخش ها دعوت می کند تا درکنار تسهیل ارائه خدمات دستگاه ها و موسسات به مردم دراین شرایط دشوار، به سهم خود درزمینه ثبت ومستندسازی تلاش ها و انعکاس صادقانه اطلاعات وتقویت فضای اعتماد متقابل با جامعه مخاطبان خود بیش از پیش کوشا باشند.

 

انجمن روابط عمومی ایران

اردیبهشت۱۳۹۹