مکان دفتر انجمن تغییر یافت

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 15 تیر 1399
مکان دفتر انجمن تغییر یافت

با مساعدت جناب آقای احمدی مکان انجمن به خیابان ملاصدرا خیابان شیراز جنوبی ابتدای خیابان فلاحی پلاک 2 طبقه سوم منتقل شد    از همکاری جناب صدر حقیقی که دفتر خود را در اختیار انجمن قرار داده بودند سپاس گزاری  می شود.