دیدار با سخنگوی دولت

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 31 تیر 1399
دیدار با سخنگوی دولت

روز گذشته دکتر علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولت با تعدادی از اعضای هیأت مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگوکردند.
آقای دکتر ربیعی با قدردانی از فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران و تعامل آن با نهادهای مدنی در حوزه ارتباطات اجتماعی استقبال وبه ضرورت همکاری انجمن با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی تأکید کرد.